Nghị quyết số 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, dự toán ngân sách năm 2018.

Ngày 01/01/2018 Chính phủ ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, dự toán ngân sách năm 2018.

Nghị quyết số 01/NQ-CP đính kèm tại đây.

Hoàng Yến. Sở Công Thương

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn