Mời tham gia hội chợ hàng Việt năm 2019, trong chương trình năm Du lịch Quốc gia 2019 và Festival Biển Nha Trang – Khánh Hòa 2019.