Mời tham gia đoàn giao dịch Xúc tiến thương mại đầu tư tại Liên Bang Nga và Cộng hòa Phần Lan