Miến dong Bắc Kạn được cấp Giấy chứng nhận đăng ký Nhãn hiệu tập thể