Liên kết Website các Sở, ban ngành tỉnh Bắc Kạn

Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn http://www.backan.gov.vn
Sở Kế hoạch Đầu tư http://www.backan.gov.vn/sokhdt
Sở Nông nghiệp & PTNT http://www.backan.gov.vn/sonnptn
Văn phòng UĐN tỉnh http://www.backan.gov.vn/vpubnd
Công an tỉnh http://www.conganbackan.vn
Sở Thông tin và Truyền thông http://www.backan.gov.vn/sotttt
Sở Tài nguyên và Môi trường http://www.backan.gov.vn/sotnmt
Sở Khoa học và Công nghệ http://www.khcnbackan.gov.vn
Báo Bắc Kạn điện tử http://www.baobackan.org.vn
Bưu điện tỉnh http://www.backan.vnpost.vn

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn