LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN VỀ DỰ THẢO VĂN BẢN

imagesNhằm đảm bảo các chủ trương, chính sách của tỉnh có tính khả thi cao, sát thực tiễn và đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, đồng thời góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn tổ chức lấy ý kiến độc giả về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật “Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc thông qua Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2016 – 2025, có xét đến năm 2035″. Tất cả ý kiến đóng góp sẽ được tiếp thu, nghiên cứu, chọn lọc một cách nghiêm túc và khoa học trong quá trình hoàn thiện văn bản.

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn trước ngày 30/10/2016 theo địa chỉ hộp thư: socongthuong.backan@gmail.com

Tải: DT NGhi quyet TM Dự thảo QH phát triển điện lực tỉnh BacKan

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn