Lấy ý kiến đóng góp dự thảo Nghị quyết về chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2025

Kính gửi: Các cơ quan, đoàn thể, các tổ chức, cá nhân và UBND các huyện, thành phố tỉnh Bắc Kạn

Thực hiện Chương trình hành động số 04-CTr/TU ngày 15/01/2016 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020. Sở Công Thương đã xây dựng dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2025.

Để thực hiện đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Công Thương đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân cho ý kiến đóng góp vào dự thảo Nghị quyết trên, trong đó đề nghị tập trung đóng góp ý kiến vào các nội dung sau:

  1. Sự cần thiết của việc ban hành chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn;
  2. Các chính sách cụ thể trong dự thảo đề nghị xây dựng Nghị quyết có phù hợp chưa? Đề xuất thực hiện thêm các chính sách cụ thể, chi tiết khác của tổ chức, cá nhân (nếu có);
  3. Tính khả thi của việc thực hiện các chính sách trong dự thảo đề nghị xây dựng Nghị quyết với nguồn lực ngân sách của tỉnh;
  4. Ý kiến đóng góp các nội dung khác.

Nội dung góp ý đề nghị gửi bằng văn bản về Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn, địa chỉ: Số 34, đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn hoặc gửi bằng thư điện tử về hộp thư doanld.ct@backan.gov.vn trước ngày 01/10/2017.

Sở Công Thương mong nhận được sự quan tâm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân. Trân trọng cảm ơn./.

Đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân lấy nội dung dự thảo tại đây

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn