Kiểm tra hoạt động chế biến khoáng sản tại huyện Ngân Sơn tỉnh Bắc Kạn

Ngày 21/6/2012 đoàn công tác Sở Công Th­ương tỉnh Bắc Kạn do ông Hoàng Hà Bắc, Giám đốc Sở cùng một số ngành chức năng liên quan của huyện Ngân Sơn đã tiến hành kiểm tra nắm tình hình hoạt động chế biến khoáng sản tại hai doanh nghiệp đó là Doanh nghiệp T­ư nhân Cao Bắc và Tổng Công ty Cổ phần khoáng sản Na Rì Hamico.

      Sau khi kiểm tra, đoàn công tác đã được Lãnh đạo hai Doanh nghiệp báo cáo tình hình hoạt động của Doanh nghiệp, Giám đốc Sở Công Th­ương đã có ý kiến đề nghị hai doanh nghiệp bao cáo Sở bằng văn bản: Làm rõ sự phù hợp của thiết bị dây chuyền công nghệ đã đư­ợc thi công lắp đặt so với thiết kế cơ sở đã đ­ợc phê duyệt; Tình hình, ph­ương án và khối l­ượng vận chuyển nguyên liệu (xỉ quặng – của DNTNCB); Vùng nguyên liệu đầu vào cho xưởng chế biến và thị tr­ường đầu ra  cho sản phẩm (Tổng Công ty Cổ phần khoáng sản Na Rì Hamico); một số vấn đề khác của Doanh nghiệp trong quá trình thực hiện dự án.

Nông Đình Tụng (Phòng Công Th­ương huyện Ngân Sơn)

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn