Khai mạc Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc và Lễ công bố bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực năm 2018

Thực hiện chương trình Khuyến công Quốc gia năm 2018 được Bộ Công Thương phê duyệt tại quyết định số 4768/QĐ-BCT ngày 22/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương, tỉnh Nghệ An đã đăng cai tổ chức chuỗi sự kiện … Tiếp tục đọc

Lễ trao giấy chứng nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu tỉnh Bắc Kạn năm 2018

Thực hiện Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 29/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc tổ chức bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu tỉnh Bắc Kạn năm 2018; Quyết định số 938/QĐ-UBND ngày 07/6/2018 của Ủy … Tiếp tục đọc

Sửa quy định về quản lý kinh phí khuyến công quốc gia

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư 17/2018/TT-BCT sửa đổi, bổ sung Thông tư 36/2013/TT-BCT quy định về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia Theo đó, Thông … Tiếp tục đọc

Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch khuyến công năm 2018 và mục tiêu, định hướng kế hoạch khuyến công năm 2019

Thứ nhất, về tình hình thực hiện kế hoạch kinh phí khuyến công 6 tháng đầu năm 2018: Đối với Khuyến công quốc gia: Năm 2018, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại được giao thực hiện 03 … Tiếp tục đọc

Nghiệm thu cơ sở đề án hỗ trợ thiết kế mẫu mã bao bì đóng gói sản phẩm

Ngày 05 tháng 7 năm 2018, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Kạn tổ chức nghiệm thu đề án khuyến công địa phương năm 2018 “Hỗ trợ thiết kế mẫu mã, bao bì đóng gói … Tiếp tục đọc

Tổ chức nghiệm thu cơ sở đề án khuyến công địa phương năm 2018

Thực hiện Kế hoạch khuyến công địa phương năm 2018, ngày 4/7/2018 Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại đã tổ chức nghiệm thu cơ sở đề án khuyến công “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị … Tiếp tục đọc

Kết quả bình chọn Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2018

Ngày 07 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 938/QĐ-UBND về việc công nhận Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2018. Các sản phẩm được … Tiếp tục đọc

Mời tham gia phiên chợ hàng Việt tại tỉnh Bắc Kạn thuộc chương trình xúc tiến thương mại Quốc gia năm 2018

Thực hiện Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 4838/QĐ-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2017, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bắc … Tiếp tục đọc

Chương trình đưa hàng việt về miền núi, vùng cao tỉnh Bắc Kạn năm 2017

Phải khẳng định rằng, các chương trình đưa hàng Việt về miền núi, vùng cao đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tìm kiếm thị trường, quảng bá, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ, góp phần phục vụ nhu … Tiếp tục đọc

Sở Công Thương tổ chức tập huấn kiến thức phòng cháy, chữa cháy năm 2016

Hưởng ứng các hoạt động trong tháng an toàn phòng chống cháy nổ năm 2016, tiếp tục quán triệt các quy định của Nhà nước về phòng chống cháy nổ cho toàn thể công chức, viên chức và nhân viên … Tiếp tục đọc

Trang 1 / 212