Tổ chức lớp tập huấn về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại một số huyện thuộc địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2018

Từ nhiều năm nay, hoạt động tiết kiệm năng lượng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn được triển khai với nhiều nội dung như tuyên truyền, phổ biến kỹ năng sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên … Tiếp tục đọc

Nghiệm thu cơ sở đề án khuyến công quốc gia năm 2018

Thực hiện Quyết định số 4768/QĐ-BCT ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Bộ Công Thương về việc giao kế hoạch kinh phí khuyến công quốc gia năm 2018, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Bắc Kạn … Tiếp tục đọc

Tổ chức lớp đào tạo nâng cao năng lực quản lý cho các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Sáng ngày 17/9/2018, Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn phối hợp với Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công Thương Trung ương tổ chức lớp đào tạo nâng cao năng lực quản lý cho các cơ sở công nghiệp … Tiếp tục đọc

Tổ chức Hội nghị tập huấn công tác khuyến công

Sáng ngày 07/9/2018, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tổ chức khai mạc Hội nghị tập huấn công tác khuyến công cho đối tượng là lãnh đạo, cán bộ: Phòng Kinh tế thành phố, Phòng Kinh tế … Tiếp tục đọc

Tổ chức nghiệm thu cơ sở mẫu mã bao bì đóng gói sản phẩm tại huyện Ba Bể

Thực hiện đề án hỗ trợ thiết kế mẫu mã, bao bì đóng gói sản phẩm năm 2018, vừa qua Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Kạn tổ chức nghiệm thu cơ sở mẫu mã … Tiếp tục đọc

Khai mạc Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc và Lễ công bố bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực năm 2018

Thực hiện chương trình Khuyến công Quốc gia năm 2018 được Bộ Công Thương phê duyệt tại quyết định số 4768/QĐ-BCT ngày 22/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương, tỉnh Nghệ An đã đăng cai tổ chức chuỗi sự kiện … Tiếp tục đọc

Lễ trao giấy chứng nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu tỉnh Bắc Kạn năm 2018

Thực hiện Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 29/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc tổ chức bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu tỉnh Bắc Kạn năm 2018; Quyết định số 938/QĐ-UBND ngày 07/6/2018 của Ủy … Tiếp tục đọc

Sửa quy định về quản lý kinh phí khuyến công quốc gia

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư 17/2018/TT-BCT sửa đổi, bổ sung Thông tư 36/2013/TT-BCT quy định về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia Theo đó, Thông … Tiếp tục đọc

Nghiệm thu cơ sở đề án hỗ trợ thiết kế mẫu mã bao bì đóng gói sản phẩm

Ngày 05 tháng 7 năm 2018, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Kạn tổ chức nghiệm thu đề án khuyến công địa phương năm 2018 “Hỗ trợ thiết kế mẫu mã, bao bì đóng gói … Tiếp tục đọc

Tổ chức nghiệm thu cơ sở đề án khuyến công địa phương năm 2018

Thực hiện Kế hoạch khuyến công địa phương năm 2018, ngày 4/7/2018 Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại đã tổ chức nghiệm thu cơ sở đề án khuyến công “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị … Tiếp tục đọc

Trang 1 / 212