Khai trương gian trưng bày và giới thiệu sản phẩm OCOP huyện Bạch Thông