Kết quả thực hiện nhiệm vụ Khuyến công 6 tháng đầu năm 2015

Khuyến công quốc gia

Kinh phí khuyến công quốc gia năm 2015 Bộ Công Thương giao cho Trung tâm Khuyến công &TVPTCN-XTTM là 550 triệu đồng để thực hiện 02 đề án, 6 tháng đầu năm Trung tâm đã thực hiện được 01 đề án, đó là mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất miến dong tại huyện Ba Bể.

Ngay sau khi ký hợp đồng thực hiện đề án khuyến công quốc gia với Cục Công nghiệp địa phương, Trung tâm đã phối hợp với đơn vị thụ hưởng để triển khai thực hiện đề án. Hiện nay đơn vị thụ hưởng là hộ kinh doanh Nguyễn Văn Thiện, xã Mỹ Phương, huyện Ba Bể đang đầu tư các hạng mục của dây chuyền sản xuất miến dong. Trung tâm đang chuẩn bị tổ chức Hội nghị trình diễn giới thiệu mô hình sản xuất và hoàn thành đề án trong tháng 7.

Khuyến công địa phương

Tổng kinh phí khuyến công địa phương được giao là 580 triệu đồng để thực hiện 11 đề án. Hiện nay, Trung tâm đã và đang tổ chức triển khai thực hiện một số nhiệm vụ và đề án như sau: Phối hợp với Báo Bắc Kạn thực hiện về công tác tuyên truyền hoạt động khuyến công. Hướng dẫn các đơn vị thu hưởng triển khai thực hiện 03 đề án bao gồm: Đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị trong sản xuất rèm cửa” tại hợp tác xã Thanh Hải – phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn; đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị trong sản xuất đồ mộc dân dụng” tại hộ kinh doanh Dương Đình Phăng – phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn; đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị trong sản xuất gạch bê tông” tại hộ kinh doanh Chu Văn Bình – xã Nhạn Môn, huyện Pác Nặm. Tham gia gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm công nghiệp nông thôn tiểu biểu tại Hội chợ Thương mại Bắc Kạn năm 2015;

Ngoài ra Trung tâm đang triển khai xây dựng Chương trình khuyến công tỉnh Bắc Kạn Kạn giai đoạn 2016 – 2020 và khảo sát nhu cầu cần hỗ trợ kinh phí khuyến công của cơ sở CNNT trên địa bàn tỉnh để phục vụ công tác xây dựng kế hoạch khuyến công năm 2016.

Xúc tiến Thương mại

Năm 2015, Trung tâm được giao nhiệm vụ thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Ngay từ đầu năm, Trung tâm đã tham mưu xây dựng kế hoạch triển thực hiện các Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia năm 2015 đã được Bộ Công Thương phê duyệt, đồng thời tham mưu cho Sở Công Thương xây dựng kế hoạch xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Kạn năm 2015 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 272/QĐ-UBND ngày 06/3/2015.

Hiện nay, Trung tâm đã thực hiện hoàn thành một số đề án, chương trình xúc tiến thương mại, đảm bảo chất lượng, có hiệu quả, cụ thể như: Tham gia Hội chợ Triển lãm nông nghiệp, công nghiệp, thương mại và ẩm thực dân tộc năm 2015 tại Mộc Châu, Sơn La (từ 31/3/2015 – 08/4/2015); Tham gia Hội chợ Hùng Vương năm 2015 (từ 23/4/2015 – 28/4/2015); Tham gia Hội chợ Công Thương khu vực đồng bằng Sông Hồng Hải Phòng (từ 06/5/2015 – 11/5/2015); Tổ chức 04 phiên chợ hàng Việt về miền núi, vùng cao tại huyện Na Rì, huyện Chợ Đồn, huyện Chợ Mới và huyện Bạch Thông (từ ngày 15/5/2015 – 01/6/2015), mỗi phiên chợ đã thu hút 12 doanh nghiệp tham gia với 24 gian hàng giới thiệu và cung cấp các sản phẩm mang thương hiệu Việt Nam. Tham gia xây dựng Quy chế Xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Kạn. Xây dựng 07 đề án xúc tiến thương mại Quốc gia tổ chức Phiên chợ đưa hàng việt về Miền núi, vùng cao tại các huyện trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2016 trình Bộ Công Thương xem xét phê duyệt.

Công tác tư vấn

Trong những tháng đầu năm 2015, Trung tâm đã triển khai thực hiện được một số nhiệm vụ như sau: Xây dựng kế hoạch, dự toán và tổ chức thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả với đề án tổ chức tuyên truyền, phổ biến tiết kiệm năng lượng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Xây dựng đề án, dự toán kinh phí và xin chủ trương đầu tư xây dựng dự án Điểm bán hàng Việt với tên gọi “Tự hào hàng Việt Nam”.

Ma Kiên Thảo (TTKC&TVPTCN-XTTM)

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn