Kết quả thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TU ngày 26/4/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn

Ngay sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 19-NQ/TU ngày 26/4/2012 về tăng cường lãnh đạo công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, cấp ủy đảng và lãnh đạo Sở Công Thương đã triển khai đến toàn bộ cán bộ, đảng viên và người lao động và các đơn vị thuộc Sở nghiêm túc thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TU theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. Trong đó: thường xuyên quan tâm nâng cao năng lực, chất lượng thẩm định thiết kế cơ sở của dự án đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp, kiên quyết không chấp thuận việc sử dụng công nghệ lạc hậu có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường; cử cán bộ có năng lực chuyên môn tham gia các hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án thuộc lĩnh vực ngành Công Thương; tham gia phối hợp đầy đủ các đoàn kiểm tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức…Qua đó, đã nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ và đã góp phần đáng kể trong việc ngăn ngừa, hạn chế tối đa hoạt động vi phạm pháp luật về môi trường trong ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh.

Chủ động tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các quy định về quản lý hoạt động vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản (Quyết định số 2117/QĐ-UBND ngày 14/12/2012 và Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND ngày 10/02/ 2014 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động tiêu thụ, vận chuyển khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn) để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 02/7/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về ngăn chặn, xử lý hoạt động khai thác, vận chuyển, chế biến khoáng sản, lâm sản trái phép gây hủy hoại môi trường trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc lực lượng quản lý thị trường (QLTT) và các đơn vị chuyên môn trực thuộc Sở tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, hoạt động vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản và vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, chủ động phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh trong công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường.

Từ năm 2012 đến nay đã tiến hành kiểm tra và xử lý được 331 lượt vụ về vi phạm trong lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm, xử phạt vi phạm hành chính được 300.500.000 đồng; Nội dung kiểm tra lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm tập trung vào việc thực hiện ghi nhãn hàng hóa trên nhãn, bao bì sản phẩm, hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh và việc duy trì các điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định, niêm yết giá và bán theo giá niêm yết, chứng nhận công bố hợp quy. Trong lĩnh vực khoáng sản đã tiến hành kiểm tra và xử lý được 25 lượt vụ, xử phạt vi phạm hành chính được 28.600.000 đồng, tiền bán hàng tịch thu được 218.155.000 đồng.

Trong quá trình triển khai có một số khó khăn tồn tại, vướng mắc như: Trong lĩnh vực Khoáng sản, lực lượng Quản lý thị trường không có thẩm quyền dừng phương tiện để kiểm tra; phương tiện vận chuyển quặng thường đi theo nhau thành từng đoàn nên gây khó khăn cho lực lượng chức năng khi dừng đỗ để kiểm tra, không có chế tài xử lý về hành vi không dán lô gô; quá tải không thuộc thẩm quyền của QLTT; lực lượng tham gia thực thi nhiệm vụ còn mỏng, trình độ năng lực chưa đồng đều, địa bàn hoạt động rộng, phương tiện để phục vụ cho công tác đã cũ, yếu, xuống cấp chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ công tác nên việc kiểm tra chưa được thường xuyên; ngoài ra, việc phối hợp với Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông dừng phương tiện vận tải để kiểm tra, giám sát có lúc chưa được thuận lợi cho việc kiểm tra. Trong công tác kiểm tra Vệ sinh an toàn thực phẩm: Một số cơ sở sản xuất, cửa hàng có quy mô nhỏ, không chuyên, kinh doanh chủ yếu theo thời vụ gây khó khăn cho cơ quan chức năng trong công tác kiểm soát, quản lý; công tác quản lý chồng chéo, chưa có sự phân cấp quản lý rõ ràng tại một số địa phương; lực lượng làm công tác quản lý tại một số địa bàn còn mỏng, kinh phí, trang thiết bị phục vụ cho công tác kiểm tra An toàn thực phẩm còn hạn chế chưa đảm bảo đáp ứng được yêu cầu và nhiệm vụ cho hoạt động kiểm tra, kiểm soát, lấy mẫu, kiểm nghiệm…

Sau một thời gian triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TU của Tỉnh uỷ, Sở Công Thương đề xuất một số kiến nghị như sau: Đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh; Kiên quyết xử lý vi phạm và loại bỏ những dự án gây ô nhiễm môi trường vượt quá quy định hiện hành; Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xây dựng quy chế phối hợp về công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực ngành Công Thương từ khâu thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường đến công tác kiểm tra nghiệm thu công trình bảo vệ môi trường đi vào sử dụng và kiểm tra định kỳ theo quy định để nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý về môi trường; Các sở, ngành có liên quan, các cấp chính quyền địa phương cần tăng cường công tác tuyên truyền rộng rãi các văn bản, nghị định, quy định liên quan đến lĩnh vực đảm bảo môi trường trong sản xuất, kinh doanh bằng nhiều hình thức; Tỉnh cần quan tâm cấp kinh phí để đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác kiểm tra, kiểm soát, kiểm tra mẫu… trong lĩnh vực An toàn thực phẩm.

Mai Hùng (Sở Công Thương)

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn