Kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tháng 5 năm 2017

Tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn tháng 5/2017 tiếp tục phát triển, hàng hóa phong phú lưu thông thuận lợi, đáp ứng nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng. Giá các mặt hàng thiết yếu giữ mức ổn định; Giá xăng dầu được điều chỉnh chung theo thị trường cả nước. Riêng mặt hàng lợn thương phẩm, thịt lợn lai giá vẫn ở mức thấp, chưa có chuyển biến tích cực…..Hoạt động vận chuyển, kinh doanh hàng nhập lậu, gian lận thương mại diễn ra trên địa bàn với qui mô nhỏ lẻ.

Xác định mục tiêu, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt. Ban chỉ đạo 389 tỉnh Bắc Kạn đã chỉ đạo các cơ quan thành viên tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 413/KH-UBND ngày 17/12/2015 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới; Kế hoạch số 134/KH-BCĐ ngày 13/4/2017 của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Bắc Kạn công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; tiếp tục chỉ đạo các cơ quan thành viên tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá, kiểm tra, kiểm soát mặt hàng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú ý, dược phẩm, mỹ phẩm và thực phẩm chức năng…  kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; chỉ đạo sự phối hợp hiệu quả giữa các đơn vị, lực lượng chức năng, chính quyền địa phương trong công tác phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện, bắt giữ, xử lý về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn.

Kết quả trong tháng 5/2017, các ngành thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh và lực lượng chức năng đã đẩy mạnh công tác phối hợp, đấu tranh có hiệu quả, kiểm tra, phát hiện 105 vụ vi phạm, trong đó: xử lý vi phạm hành chính 90 vụ, khởi tố 15 vụ (trong đó: 68 vụ buôn bán, vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng nhập lậu; 36 vụ gian lận thương mại).

Tổng số tiền thu nộp NSNN là: 1.973.600.000 đồng (trong đó: Phạt vi phạm hành chính: 961.500.000 đồng; phạt truy thu thuế: 899.000.000 đồng; bán tang vật tịch thu: 113.100.000 đồng).

Ngoài ra, các Sở, ngành chức năng tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn pháp luật cho người tiêu dùng, tổ chức, cá nhân kinh doanh, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về  chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của nhà nước, UBND tỉnh trong công tác đấu tranh chống hàng giả, buôn lậu và gian lận thương mại, bảo vệ người tiêu dùng…., đảm bảo thông tin đúng, đủ, kịp thời đến nhân dân và tuyên truyền để người tiêu dùng nắm rõ các thông tin về hàng hoá, dịch vụ trước khi mua sắm, dân hiểu rõ tác hại của hàng lậu. hàng giả, hàng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; tham gia phối hợp hưởng ứng “Tháng hành động vì ATTP” năm 2017; Chủ động, tích cực trong việc phát hiện và tố giác các hành vi vi phạm pháp luật để tố giác với các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý. Kịp thời cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tấn báo chí về tình hình, kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn. Lực lượng Quản lý thị trường tiếp tục vận động được các cơ sở kinh doanh ký cam kết không sản xuất, kinh doanh hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ và thực hiện theo nội dung đã cam kết, trong tháng đã vận động được 104 cơ sở ký cam kết. Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tuyên truyền lồng ghép trong các hoạt động tuyên truyền thông tin lưu động tại các cơ sở xã, phường được 06 buổi.

Trong tháng 6/2017: Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của các ngành, thành viên và Ban Chỉ đạo các huyện, thành phố; Kế hoạch số 413/KH-UBND ngày 17/12/2015 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới; Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá; Kế hoạch số 134/KH-BCĐ ngày 13/4/2017 của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Bắc Kạn công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Chỉ đạo kiểm tra, xử lý các đối tượng vận chuyển, buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; tăng cường kiểm tra tại các chợ nông thôn, vùng sâu, vùng xa để kiểm soát chất lượng hàng hóa phục vụ nông nghiệp và vệ sinh an toàn thực phẩm; phối hợp kiểm tra, giám sát ngăn chặn các hành vi vi phạm trong hoạt động vận chuyển mua bán khoáng sản theo quy định.

Tăng cường công tác phối hợp, trao đổi thông tin trong việc nắm tình hình, tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm nhằm tạo sức mạnh tổng hợp để ngăn chặn, kiểm soát có hiệu quả trong công tác đấu tranh chống buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả và gian lận thương mại, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ, vệ sinh an toàn thực phẩm và kinh doanh trái phép trên địa bàn; Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng về đường lối, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả giúp người dân, đặc biệt là người dân ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa của tỉnh nhận thức rõ tác hại của nạn buôn lậu, sản xuất buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng nhằm tránh mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng…;  vận động nhân dân trên địa bàn không tiếp tay cho các hoạt động vận chuyển, kinh doanh hàng nhập lậu, hàng cấm, vận chuyển hàng hoá trái phép./.

Hoàng Huyền (Sở Công Thương)

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn