Kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tháng 8 năm 2019 của các Cơ quan thành viên Ban chỉ đạo 389 tỉnh Bắc Kạn