Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020

Chi tiết xem tại đây

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn