Kế hoạch 39-KH/ĐTN ngày 08/04/2019 của Đoàn các cơ quan tỉnh về triển khai đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi giai đoạn 2018 – 2022

xem chi tiết tại đây

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn