Hướng dẫn ghi nhãn hàng hóa theo Nghị định số 43/2017/NĐ-CP

Ngày 14 tháng 4 năm 2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 43/2017/NĐ-CP về nhãn hàng hóa, trong đó có quy định về nội dung, cách ghi và quản lý nhà nước về nhãn đối với các hàng hóa lưu thông tại Việt Nam, hàng hóa nhập khẩu. Nghị định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa tại Việt Nam; tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa; cơ quan nhà nước; tổ chức, cá nhân có liên quan và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 6 năm 2017 (thay thế Nghị định 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006).

Nội dung Nghị định số 43/2017/NĐ-CP xem tại đây.

 

Kim Oanh -SCT

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn