Hội thảo quốc gia về Chính phủ điện tử 2012

 
 Ngày 20-7, tại Hà Nội đã diễn ra hội thảo quốc gia về Chính phủ điện tử với chủ đề “Phát triển Chính phủ điện tử: Minh bạch hơn, phục vụ người dân tốt hơn” do Ban Chỉ đạo quốc gia về công nghệ thông tin (CNTT), Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp Tập đoàn Dữ liệu quốc tế IDG tổ chức.

Dự hội thảo, có Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về CNTT, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son, lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, một số địa phương, các doanh nghiệp, các tổ chức quốc tế.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo hội thảo, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu từ nay đến cuối năm 2012 và đầu năm 2013 phải xây dựng được  cơ sở dữ liệu chuyên ngành liên thông từ cấp cơ sở tới Trung ương phục vụ quản lý nhà nước hiệu quả hơn. Từ đó cung cấp cho người dân thông tin có chất lượng cao hơn dịch vụ tổng hợp. Cần tập trung xây dựng cấu trúc hệ thống cơ sở dữ liệu của Chính phủ điện tử (CPÐT) Việt Nam cũng như các chuẩn dữ liệu hệ thống cấu trúc này, từ đó tạo liên thông dữ liệu và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia mà theo yêu cầu của Thủ tướng là có chín hệ cơ sở dữ liệu quốc gia để từ đó CPÐT Việt Nam bước sang một giai đoạn mới sau năm 2013.

Báo cáo của Bộ Thông tin – Truyền thông cho biết: Năm 2012 tiếp tục đánh dấu sự phát triển ứng dụng CNTT vào các hoạt động hành chính cũng như xây dựng CPÐT tại Việt Nam. Ðiều này được thể hiện qua các con số như 96,6% các bộ, ngành có website riêng, 100% các tỉnh, thành phố có cổng thông tin điện tử, 83,6% các thông tin chỉ đạo ban hành được đưa lên mạng (theo báo cáo của IDG về Chính phủ điện tử 2012). Ðồng thời, Chính phủ cũng đã đưa ra các mục tiêu cho giai đoạn 2011 – 2015 về CPÐT, hướng tới bảo đảm hạ tầng kỹ thuật phục vụ ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên quy mô quốc gia, xây dựng hệ thống thông tin quốc gia, hoàn thiện hệ thống thông tin chuyên ngành quy mô quốc gia thiết yếu, phục vụ cung cấp dịch vụ cho người dân và doanh nghiệp, thực hiện hiệu quả, định hướng đồng bộ và thống nhất việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước.

Báo cáo xếp hạng mới nhất của Liên hợp quốc về chính phủ điện tử cũng thể hiện sự cải thiện thứ bậc của Việt Nam khi từ vị trí thứ 90 năm 2010 lên vị trí thứ 83 năm 2012, đứng thứ tư trong khu vực Ðông – Nam Á, sau Xin-ga-po, Ma-lai-xi-a và Bru-nây.

 
 Theo nhandan

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn