Đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế theo hướng hiệu lực và hiệu quả hơn

Đây là nội dung Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 04/9/2018 về đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế theo hướng hiệu lực và hiệu quả hơn. Để thực hiện chủ trương chủ … Tiếp tục đọc

Việt Nam, đang sẵn sàng tham gia các FTA “thế hệ mới” Với các tác động của các FTA “thế hệ mới” và Chiến lược FTA của các nước trên thế giới

1. Tác động của các FTA “thế hệ mới” Cũng như tất cả các điều ước quốc tế, FTA mang đến cả tác động tích cực lẫn khó khăn. 1.1. Tác động đối với tiến trình tự do hóa thương … Tiếp tục đọc

FTA thế hệ mới, Cơ sở pháp lý và đặc điểm của các FTA “thế hệ mới”

Khái niệm về FTA Theo quan điểm truyền thống, FTA là hiệp định hợp tác kinh tế được ký kết giữa ít nhất hai nước, nhằm cắt giảm các hàng rào thương mại, cụ thể là thuế quan, nhập khẩu … Tiếp tục đọc

Trang 1 / 512345