Hội nghị Điển hình tiên tiến giai đoạn 2010 – 2015

Ngày 21/7/2015, Sở Công Thương đã tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến ngành Công Thương tỉnh Bắc Kạn lần thứ 2, giai đoạn 2010 – 2015. Hội nghị được đón đồng chí Hoàng Văn Khoa, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh đến dự và chỉ đạo.

Đc Hoàng Hà Bắc, Giám đốc Sở phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Đc Hoàng Hà Bắc, Giám đốc Sở phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Trong 5 năm qua, Cấp uỷ, Lãnh đạo Sở Công Thương hết sức quan tâm đến công tác thi đua, khen thưởng và xem đây là một trong những nhân tố quan trọng góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của toàn ngành, do vậy lãnh đạo cơ quan, đơn vị đã quán triệt đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Công Thương về công tác thi đua, khen thưởng. Qua đó, đã tạo được sự đồng thuận và quyết tâm của công chức, viên chức và người lao động Sở Công Thương nên công tác thi đua, khen thưởng tại đơn vị đã có sự chuyển biến mạnh mẽ và dần đi vào nề nếp; công tác sơ kết, tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng được Hội đồng thi đua, khen thưởng Sở triển khai chặt chẽ, đúng quy định và đạt hiệu quả. Thể hiện ở kết quả triển khai một số phong trào thi đua tiêu biểu trong 5 năm qua, đó là: Phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trọng tâm hàng năm; phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm; phong trào thi đua “lao động giỏi, lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến phương pháp làm việc nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc”;  phong trào “Xây dựng người công chức trung thành, tận tụy, sáng tạo, gương mẫu”; phong trào thi đua “thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng”; phong trào “đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo”;phong trào “xây dựng cơ quan văn hóa”… các phong trào ngày càng đi vào chiều sâu, toàn diện trên tất cả các mặt, các lĩnh vực; việc tổ chức các phong trào thi đua được lồng ghép và gắn với việc thực hiện các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước như: “Học tập và làm theo tấm gương Đạo đức Hồ Chí Minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, đấu tranh phòng, chống tham nhũng… Các nội dung, tiêu chí thi đua đã được các đơn vị cụ thể hóa thành các chỉ tiêu thi đua cụ thể, sát với thực tiễn ở mỗi lĩnh vực được phân công với năng suất, chất lượng, hiệu quả và tinh thần “Mỗi người tốt, việc tốt là một bông hoa đẹp; nhiều người tốt, việc tốt là một vườn hoa đẹp”.

Toàn cảnh Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

Hưởng ứng Phong trào thi đua yêu nước, hàng năm, cán bộ công chức, viên chức cơ quan đã đăng ký các đề tài sáng kiến, cải tiến phương pháp làm việc nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác. Nhiều sáng kiến, cải tiến được áp dụng trong thực tế đem lại hiệu quả thiết thực như: Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý điều hành của Sở, thông qua hệ thống mạng LAN nội bộ đã giảm được văn bản giấy tờ; xây dựng, vận hành và duy trì Cổng thông tin điện tử Sở Công Thương cung cấp nhiều thông tin cho doanh nghiệp nghiên cứu, tìm hiểu cơ chế chính sách, cơ hội đầu tư, xúc tiến thương mại trong tỉnh và thị trường trong, ngoài nước; sáng kiến tiết kiệm năng lượng, sáng kiến thiết kế kỹ thuật kho vật liệu nổ lưu động; triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trong công tác quản lý hành chính của Sở Công Thương đáp ứng ngày càng tốt hơn những yêu cầu của doanh nghiệp; đề xuất sửa đổi, bổ sung cơ chế chính sách quản lý, các họat động xúc tiến thương mại, quản lý sản xuất. Ngoài ra, Sở Công Thương đã thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính, triển khai hoạt động có hiệu quả việc thực hiện tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ theo cơ chế “một cửa” đảm bảo nhanh chóng và đúng quy định.

Từ những kết quả của phong trào thi đua 05 năm, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Sở Công Thương đã xét và đề nghị Giám đốc Sở Công Thương tặng Giấy khen cho 05 tập thể và 09 cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2010-2015.

Giám đốc Sở Công Thương tặng Giấy khen cho 05 tập thể điển hình tiên tiến giai đoạn 2010-2015

Giám đốc Sở Công Thương tặng Giấy khen cho 05 tập thể điển hình tiên tiến giai đoạn 2010-2015

Phát biểu tại Hội nghị, Đồng chí Hoàng Hà Bắc, Giám đốc sở đã biểu dương thành tích đạt được của các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua giai đoạn 05 năm qua, đồng thời cũng ghi nhận những đóng góp của toàn thể công chức, viên chức cơ quan, đơn vị trực thuộc đối với kết quả chung của sở.

Giám đốc Sở Công Thương tặng Giấy khen cho 09 cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2010-2015

Giám đốc Sở Công Thương tặng Giấy khen cho 09 cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2010-2015

Hội nghị đã phát động thi đua giai đoạn 2015 – 2020 với những chỉ tiêu cụ thể, đặc biệt là phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, với mục tiêu cụ thể là giúp đỡ xã Xuân Lạc, huyện Chợ đồn đạt một số tiêu chí về xây dựng nông thôn mới vào năm 2020.

Những kết quả của phong trào thi đua sẽ góp phần thúc đẩy đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị và chuyên môn trong những năm tới, góp phần thiết thực vào sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Bài và ảnh: Trần Văn Khánh

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn