Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Nghị quyết về việc Quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất hàng hóa tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2017-2020

Mục tiêu của Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh là khuyến khích người dân tham gia liên doanh, liên kết, hình thành các Tổ hợp tác, Hợp tác xã để phát triển sản xuất theo hướng sản xuất hàng hóa, từng bước xây dựng được các sản phẩm có thương hiệu của tỉnh Bắc Kạn; Duy trì và phát triển các loài cây, con, sản phẩm có thế mạnh của địa phương và có giá trị kinh tế cao; Hình thành các khu sản xuất ứng dụng công nghệ cao, sản xuất hữu cơ, sản xuất sạch; Chuyển giao các quy trình sản xuất một số loại cây trồng, vật nuôi có thế mạnh của địa phương tạo ra các sản phẩm có chất lượng được chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm, nâng cao giá trị gia tăng, góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển ngành nông lâm nghiệp tăng trưởng trung bình 4,5%/năm gắn với mục tiêu xây dựng nông thôn mới.

          Để thực hiện các mục tiêu trên, Nghị quyết đã đưa ra 5 nhóm chính sách hỗ trợ cho đối tượng là các doanh nghiệp, HTX sản xuất, kinh doanh nông sản bao gồm: Chính sách hỗ trợ thay đổi phương thức sản xuất; Chính sách hỗ trợ chuyển giao, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông, lâm nghiệp; Chính sách hỗ trợ xúc tiến thương mại và quảng bá sản phẩm; Hỗ trợ kinh phí thẩm định, cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; giấy chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn QCVN 01-132:2013/BNNPTNT và chính sách đất đai.

          Ngày ngày 09/11/2017, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1893/QĐ-UBND đã hướng dẫn cụ thể đối tượng, điều kiện, thủ tục để các doanh nghiệp, HTX sản xuất, kinh doanh đủ điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ. Trong đó, riêng đối với chính sách hỗ trợ xúc tiến thương mại và quảng bá sản phẩm được quy định đối với 03 nội dung là: hỗ trợ các doanh nghiệp, Hợp tác xã thu mua sản phẩm nông lâm nghiệp cho người dân để chế biến tiêu thụ; hỗ trợ chi phí xây dựng và mua sắm trang thiết bị cho 02 điểm trưng bày, giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm và bố trí kinh phí giao Sở Công Thương thực hiện đánh giá, xếp loại, quảng bá, giới thiệu các sản phẩm hàng hoá. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Hướng dẫn số 182/HD-UBND ngày 29/5/2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn.

           Các doanh nghiệp, HTX có nhu cầu tìm hiểu về đối tượng, điều kiện và chính sách hỗ trợ xúc tiến thương mại và quảng bá sản phẩm có thể liên hệ trực tiếp Phòng Quản lý Thương mại, Sở Công Thương Bắc Kạn, điện thoại 02093 872 104.

Chi tiết nội dung Quyết định số 1893/QĐ-UBND tại đây.

                                                          Phạm Thị Dịu (Sở Công Thương)

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn