Hỗ trợ giá thuê mặt bằng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Ngày 17 tháng 7 năm 2018, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã thông qua Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND về hỗ trợ giá thuê mặt bằng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, cụ thể như sau:

Hỗ trợ 50% giá thuê mặt bằng (giá sử dụng hạ tầng) cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, nhưng tối đa không quá 200 triệu đồng/doanh nghiệp/năm. Thời gian hỗ trợ là 5 năm kể từ ngày ký hợp đồng thuê mặt bằng.

Trường hợp doanh nghiệp nhỏ và vừa đồng thời đáp ứng điều kiện của các chính sách khác có cùng nội dung hỗ trợ theo Nghị quyết này thì doanh nghiệp được lựa chọn mức hỗ trợ có lợi nhất.

Chi tiết Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND xem tại đây:

Nông Thị Thảo - Sở Công Thương

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn