Danh bạ điện thoại Sở Công Thương

1. Cơ quan Văn phòng Sở: Chức danh, bộ phận Họ và tên Điện thoại Giám đốc  Vũ Đức Chính  0209.3811.005 Phó Giám đốc  Trần Văn Cường  0209.3872.777  Đinh Lâm Sáng  0209.3871.316  Chu Văn Thống  0209.3870.571  Văn phòng  0209.3870.120  Phòng Kế … Tiếp tục đọc