Bộ máy tổ chức của Sở Công Thương

1. Cơ Quan Văn Phòng Sở Bao Gồm: Giám đốc Ông Vũ Đức Chính Phó Giám đốc Ông Chu Văn Thống; Ông Trần Văn Cường;                     Ông Đinh Lâm Sáng Văn phòng Ông Ngọc Văn Thái (Chánh văn phòng);                      Ông Trần … Tiếp tục đọc