Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Công Thương

Sở công thương Bắc Kạn Địa chỉ: Số 34, Đường Trường Chinh – Thị xã Bắc Kạn – Tỉnh Bắc Kạn Điện thoại: 84-0281.3870.120 Fax: 84-0281.3872.110 Chức năng Sở Công Thương Bắc Kạn được thành lập theo Quyết định số 572/QD-UB do Chủ … Tiếp tục đọc

Bộ máy tổ chức của Sở Công Thương

1. Cơ Quan Văn Phòng Sở Bao Gồm: Giám đốc Ông Vũ Đức Chính Phó Giám đốc Ông Chu Văn Thống; Ông Trần Văn Cường;                     Ông Đinh Lâm Sáng Văn phòng Ông Ngọc Văn Thái (Chánh văn phòng);                      Ông Trần … Tiếp tục đọc