Giải pháp tiêu thụ cây dong riềng và cây nghệ trên địa bàn tỉnh năm 2019