Dự thảo Quyết định Phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2017-2020

Đề án nâng cao hiệu quả sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2017-2020 tạo cơ sở định hướng lâu dài, ổn định và thống nhất trong công tác định hướng, quy hoạch, quản lý, phát triển hoạt động sản xuất công nghiệp của tỉnh giai đoạn 2017-2020, đồng thời khắc phục những tồn tại, bất cập và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong hoạt động phát triển công nghiệp trong thời kỳ mới, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu tại Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Dự thảo Quyết định và Đề án xem tại đây

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn