Kết quả triển khai công tác cải cách hành chính năm 2019 của Sở Công Thương

Nhìn chung, công tác CCHC đã được đơn vị tổ chức thực hiện nghiêm túc, đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện hoàn thành chức năng, nhiệm vụ được giao, tạo chuyển biến tích cực, thể … Tiếp tục đọc

Điều chỉnh danh mục TTHC thực hiện và không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương đã được phê duyệt tại Quyết định số 2061/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn

Ngày 11 tháng 12 năm 2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2503/QĐ-UBND vềĐiều chỉnh danh mục TTHC thực hiện và không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích … Tiếp tục đọc

Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn

Ngày 27/11/2019, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 2376/QĐ-UBND về Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Công Thương tỉnh … Tiếp tục đọc

Trang 1 / 512345