Xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương của Công ty TNHH người lái xe mặt trời Việt Nam

Sở Công Thương xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương của Công tyTNHH người lái xe mặt trời Việt Nam, chi tiết xem tại đây.

Xác nhận đăng ký khuyến mại- Hộ kinh doanh Dương Văn Luận

Giấy xác nhận khuyến mại xem tại đây. Hồ sơ khuyến mại gồm: 1. Đăng ký thực hiện khuyến mại. 2. Thể lệ khuyến mại. 3. Mẫu phiếu bốc thăm trúng thưởng. 4. Chứng minh chất lượng hàng hóa.