CÔNG BỐ DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 2, MỨC ĐỘ 3, 4 THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG

STT Tên thủ tục hành chính Mức độ 3 Mức độ 4 Mức độ 2 I CẤP TỈNH 74 35 6   Đạt tỷ lệ 65,49% 30,97% 3,54% Lĩnh vực Xuất – Nhập khẩu Lĩnh vực Xuất – Nhập khẩu … Tiếp tục đọc

Công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

STT Tên thủ tục hành chính Hình thức đăng ký I CẤP TỈNH Thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI Không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch … Tiếp tục đọc

Công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với công tác tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước và giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại

STT Tên tài liệu Mã số Đơn vị thực hiện Lần ban hành 0 Sổ tay chất lượng STCL Lần 4 Năm 2019 Quy trình chung   Quy trình kiểm soát tài liệu QT-SCT-01 Quy trình chung toàn cơ quan … Tiếp tục đọc

Xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại (hộ kinh doanh Nguyễn Văn Đức)

Ngày 25 tháng 10 năm 2019 tại Công văn số 97/SCT-QLTM Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn đã xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại của hộ kinh doanh Nguyễn Văn Đức, tại số nhà  02, đường Võ Nguyên … Tiếp tục đọc

Công bố danh mục thủ tục hành chính có nội dung đơn giản hóa về thời hạn giải quyết thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện; UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Ngày 09 tháng 10 năm 2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1897/QĐ-SCT về công bố danh mục thủ tục hành chính có nội dung đơn giản hóa về thời hạn giải quyết thuộc thẩm quyền giải quyết … Tiếp tục đọc

Trang 1 / 2112345...1020...Trang cuối »