Địa chỉ website các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Công ty Cổ phần 19-8 www.congty198.net
Công ty CP Kim loại màu Bắc Kạn www.kimloaimaubk.net
Công ty CP xuất nhập khẩu Bắc Kạn xuatnhapkhaubk.com.vn
Công ty TNHH Thương mại Khách sạn Bắc Kạn www.backanhotel.com
Công ty TNHH MTV QL và XD đường bộ 244 www.quanlyduongbo244.com.vn
Công ty CPVật tư  Kỹ thuật nông nghiệp Bắc Kạn www.congtycpvtktnnbackan.com
Công ty điện lực Bắc Kạn wwww.pcbackan.com
Công ty lữ hành du lịch Thảo Nguyên www.thaonguyentourbk.net
Chi nhánh TCT Máy Động lực & Máy NN www.gangbackan.com
Công ty TNHH Phúc Lộc www.phuclocbk.com
Chi cục Quản lý thị trường Bắc Kạn www.qlttbackan.com
Công ty Lâm nghiệp Bắc Kạn www.ctlamnghiepbackan.com

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn