Đề án tổ chức các hoạt động Xúc tiến thương mại phát triển thị trường trong nước nhân dịp Tổng kết 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt nam ưu tiên dùng hàng Việt nam” (31/7/2009-31/7/2019)

Nhân dịp kỷ niệm 10 năm Bộ Chính trị phát động Cuộc vận động “Người Việt nam ưu tiên dùng hàng Việt nam” và Chào mừng Hội nghị tổng kết 10 năm toàn quốc thực hiện Cuộc vận động “Người Việt nam ưu tiên dùng hàng Việt nam” của Ban chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động, Bộ Công Thương ban hành Đề án tổ chức các hoạt động Xúc tiến thương mại phát triển thị trường trong nước nhân dịp Tổng kết 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt nam ưu tiên dùng hàng Việt nam” (31/7/2009-31/7/2019)

Chi tiết xem tại đây

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn