Danh sách các mặt hàng Việt Nam xuất khẩu và nhập khẩu từ Đan Mạch năm 2018

Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển (kiêm nhiệm Đan Mạch, Phần Lan, Na Uy, Iceland, và Latvia) tổng hợp chi tiết 697 mặt hàng Việt Nam xuất khẩu sang Đan Mạch trong năm 2018 và thị phần; 850 mặt hàng Việt Nam nhập khẩu từ Đan Mạch năm 2018 và thị phần để tạo điều kiện cho doanh nghiệp nghiên cứu tiềm năng xuất khẩu hàng hoá, kinh doanh với Đan Mạch.

Nguồn: https://www.moit.gov.vn, Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển (kiêm nhiệm Đan Mạch, Phần Lan, Ai-xơ-len, Na uy, Lát-vi-a)

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn