DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM NĂM 2020

TT Tên cơ sở Chủ cơ sở Tên sản phẩm Địa chỉ Số điện thoại
1 Công ty TNHH Nhiệt Công Nghiệp HTL Trịnh Đình Năng Trịnh Năng Trầm Hương. Chi tiết tại đây Thôn Nam Đội Thân, xã Nông Thượng, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 0986 788 969
2  Công ty TNHH Nhiệt Công Nghiệp HTL Trịnh Đình Năng Trịnh Năng GANDETOX. Chi tiết tại đây Thôn Nam Đội Thân, xã Nông Thượng, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 0986 788 969
3  Công ty TNHH Nhiệt Công Nghiệp HTL Trịnh Đình Năng Trịnh Năng ENDO FULLERENE. Chi tiết tại đây 1, 2 Thôn Nam Đội Thân, xã Nông Thượng, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 0986 788 969
4
5
6
7
8
9
10