Danh mục các thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3

Để tạo điều kiện thuận lợi, tiết kiệm chi phí và thời gian đi lại cho cá nhân và tổ chức trong việc thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực giải quyết Công Thương, Sở Công Thương Bắc Kạn thông báo:

Dự kiến từ ngày 09/10/2017, Sở Công Thương Bắc Kạn sẽ thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 trên trang thông tin điện tử truy cập là http://dvc.congthuongbackan.gov.vn/, gồm 10 TTHC:

TT Tên TTHC
Xác nhận đăng ký Tổ chức Hội chợ/Triển lãm thương mại
Cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai
Cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Huấn luyện và cấp mới thẻ an toàn điện
Xác nhận tiếp nhận Thông báo hoạt động bán hàng đa cấp
Xác nhận tiếp nhận Thông báo sửa đổi, bổ sung hoạt động bán hàng đa cấp
Xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại
Kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức và cá nhân thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương
 Thông báo thực hiện khuyến mại

Quá trình thực hiện giải quyết thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp liên hệ để được hỗ trợ trực tiếp tại các địa chỉ: Phòng Giao dịch một cửa, Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn; điện thoại 0209.3870.120.

Sở Công Thương

 

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn