Danh bạ điện thoại Sở Công Thương

1. Cơ quan Văn phòng Sở:

Chức danh, bộ phận Họ và tên Điện thoại
Giám đốc  Hoàng Hà Bắc  0209.3811.005
Phó Giám đốc  Trần Văn Cường  0209.3872.777
 Đinh Lâm Sáng  0209.3871.316
 Chánh Văn phòng  Mai Văn Hùng 0209.3872.102
 Văn phòng  0209.3870.120
 Thanh tra sở  0209.3872.105
 Phòng Quản lý Thương mại  0209.3872.104
 Phòng Quản lý Công nghiệp  0209.3.810.723
 Phòng An toàn – Năng lượng  0209.3870.433; 0209.3875.388


2. Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại

Chức danh

Họ và tên

Điện thoại

Giám đốcTTKC&XTTM           Ôn Nhật Mai Sơn  0209.3812.292

 

Phó Giám đốc TTKC&XTTM           Quách Mạnh Thắng         0209.3810.291

 

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn