Đảng ủy Các cơ quan tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội thi “Dân vận khéo” năm 2019