Ban hành quy định cụ thể hóa 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ

Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TW về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; năng chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, … Tiếp tục đọc

ĐẢNG BỘ SỞ CÔNG THƯƠNG TỔ CHỨC LỄ TRAO TẶNG HUY HIỆU 30 NĂM TUỔI ĐẢNG

Thực hiện Quyết định tặng huy hiệu Đảng số 250 – QĐ/TU ngày 21/3/2016 của Tỉnh ủy Bắc Kạn, Chiều ngày 19/5/2016, Đảng bộ Sở Công Thương đã long trọng tổ chức “Lễ trao tặng Huy Hiệu 30 năm tuổi … Tiếp tục đọc

Đảng bộ Sở Công Thương tổ chức Tổng kết công tác năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016

Ngày 06/01/2015, Đảng bộ Sở Công Thương Bắc Kạn đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2015 và triển khai trương trình công tác năm 2016. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban … Tiếp tục đọc

Đảng bộ Sở Công Thương tổ chức trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi đảng

Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và Quy định số 45 – QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về “Thi hành điều lệ Đảng”, căn cứ Quyết định số 2937 – … Tiếp tục đọc

Đảng bộ Sở Công Thương Phổ biến, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI

Thực hiện Kế hoạch số 66 – KH/ĐU ngày 09/3/2015 của Đảng uỷ Các cơ quan tỉnh Bắc Kạn về việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 10 (khoá XI). Ngày … Tiếp tục đọc

Đại hội các Chi bộ cơ quan Chi cục Quản lý thị trường thuộc Đảng bộ Sở Công Thương

Tiếp tục triển khai thực hiện thông báo số 65/TB-ĐU ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Đảng bộ Sở Công Thương về Kế hoạch tổ chức Đại hội các Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2015 – 2017; trong … Tiếp tục đọc

Đảng bộ sở Công Thương tổ chức lễ trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi đảng

Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và quy định số 45-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương về “Thi hành điều lệ Đảng”. Căn cứ Quyết định số 1893/QĐ-TU ngày 08/7/2014  của Tỉnh ủy Bắc … Tiếp tục đọc

Sở Công Thương triển khai Hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá XI

Thực hiện Kế hoạch số 60-KH/ĐU ngày 24/7/2014 của Đảng uỷ Các cơ quan tỉnh, ngày 08/9/2014, Đảng bộ Sở Công Thương Bắc Kạn tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội … Tiếp tục đọc

Đảng bộ Sở Công Thương tổ chức Hội thi kể chuyện những điển hình tiên tiến Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Thực hiện Kế hoạch số 59-KH/ĐU ngày 22/7/2014 của Đảng ủy Các cơ quan tỉnh Bắc Kạn về tổ chức Hội thi kể chuyện về những điển hình tiên tiến học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ … Tiếp tục đọc

Trang 1 / 41234