Đảng bộ Sở Công Thương Bắc Kạn tổ chức Hội nghị sơ kết công tác giữa nhiệm kỳ

Chiều ngày 20/7/2012, Đảng bộ Sở Công Thương Bắc Kạn tổ chức Hội nghị sơ kết công tác giữa nhiệm kỳ 2010 – 2015. Tham dự hội nghị có Đồng chí Hoàng Hà Bắc, Tỉnh uỷ viên- Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở chủ trì Hội nghị và toàn thể đảng viên các chi bộ trực thuộc.

Đ/c Hoàng Hà Bắc- Tỉnh uỷ viên- Bí thư Đảng bộ- Giám đốc sở lên phát biểu tại Hội nghị

Trong nửa nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và lãnh đạo sở đã chỉ đạo và thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, triển khai nghiên cứu và thực hiện kế hoạch số 03-KH/TW ngày 01/7/2011, chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ chính trị. Trong đó nhấn mạnh xây dựng các chuẩn mực đạo đức phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với đặc điểm tình hình đơn vị như thực hành tiết kiệm chống lãng phí, xác định rõ trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, Đảng viên, người đứng  đầu cơ quan đơn vị; Thực  hiện tốt công tác phê bình và tự phê bình….

Toàn cảnh Hội nghị

Đảng bộ thường xuyên quan tâm lãnh đạo Chi đoàn thanh niên và các tổ chức chính trị xã hội quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, tổ chức sinh hoạt đúng định kỳ, tham gia các cuộc vận động theo chỉ đạo của tổ chức cấp trên, đồng thời tham gia giáo dục bồi dưỡng đoàn viên ưu tú để giới thiệu cho Đảng bộ xem xét kết nạp vào Đảng. Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đoàn Thanh niên nhiệm kỳ 2012 – 2014.

Ngay từ đầu năm, BCH Đảng bộ Sở đã tiến hành phân công nhiệm vụ cho các phòng, đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện kế hoạch năm 2012; Kết quả 6 tháng đầu năm các phòng, đơn vị trực thuộc đã hoàn thành đúng thời gian quy định một số nhiệm vụ trọng tâm; đặc biệt, Đảng bộ đã chỉ đạo các phòng chuyên môn đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp giai đoạn 2006-2010 để từ đó tham mưu cho Tỉnh uỷ ban hành Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 21 tháng 7 năm 2011 về phát triển Công nghiệp, Tiểu thủ công nghiệp giai đoạn 2011-2015, Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 18 tháng 4 năm 2012 về phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2015, định hướng đến năm 2020.

Phát biểu tại Hội nghị, Đồng chí Hoàng Hà Bắc- Bí thư Đảng bộ ghi nhận những kết quả mà tập thể đảng bộ đã đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua, từ công tác tuyên truyền giáo dục tư tưởng cho đảng viên cho đến việc lãnh đạo cơ quan, đơn vị thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao, đồng thời cũng chỉ ra những tồn tại hạn chế cần khắc phục trong nửa nhiệm kỳ còn lại để tổ chức đảng hoàn thành vai trò lãnh đạo trong cơ quan đơn vị.

Cũng tại hội nghị, Đảng bộ đã thông qua Chương trình hành động thực hiện nhiệm vụ nửa nhiệm kỳ còn lại và một số nội dung quan trọng khác.

Bài và ảnh: Trần Khánh – SCT

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn