Đại hội Hội Cựu chiến binh Sở Công Thương nhiệm kỳ 2017 – 2022