Cung cấp điện ổn định dịp Quốc khánh 2/9

 

EVN vừa yêu cầu các đơn vị thành viên sẵn sàng bảo đảm cung cấp điện ổn định phục vụ các hoạt động chính trị, xã hội, văn hóa trong dịp Lễ Quốc khánh 2/9.

 

 Theo đó, lực lượng vận hành, sửa chữa lưới điện trực 24/24h trong các ngày lễ;chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị, hệ thống thông tin liên lạc và phương tiện để xử lý nhanh, kịp thời khi có sự cố xảy ra. Đối với khối phát điện đảm bảo sẵn sàng các tổ máy, chuẩn bị đủ nhiên liệu, đáp ứng phương thức vận hành và dự phòng nguồn điện theo yêu cầu của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện quốc gia.

Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia chỉ đạo các công ty truyền tải điện kiểm tra, xử lý những tồn tại các thiết bị trạm điện và đường dây điện; chỉ đạo các ban quản lý dự án lưới điện yêu cầu các đơn vị thi công có biện pháp thi công hợp lý để đảm bảo tiến độ công trình, không thi công các hạng mục dẫn đến phải cắt điện khách hàng trong dịp lễ.

Các tổng công ty điện lực chỉ đạo các công ty điện lực, công ty lưới điện cao thế kiểm tra, củng cố lưới điện đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, tin cậy cho khách hàng sử dụng điện, các địa điểm diễn ra các hoạt động chính trị, văn hóa, nghệ thuận trong dịp lễ.

Trung tâm Điều độ Hệ thống điện quốc gia lập phương thức vận hành hệ thống điện quốc gia và xử lý kịp thời các tình huống trên hệ thống điện, đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn, liên tục.

Theobáocôngthương

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn