Công tác thanh tra, kiểm tra trong dịp “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2019