Công tác quản lý nhà nước trong hoạt động hội chợ, triển lãm thương mại tại địa phương

Căn cứ Công văn số 2001/XTTTM-QLXTTM ngày 28/9/2017 của Cục Xúc tiến thương mại về việc triển khai công tác quản lý nhà nước trong hoạt động hội chợ triển lãm thương mại tại địa phương. Thực hiện công tác quản lý nhà nước về Xúc tiến thương mại, năm 2017 Sở đã xem xét xác nhận và không xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ triển lãm thương mại trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2018 cụ thể như sau:

Trước ngày 01/11/2017 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn có 08 doanh nghiệp đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại với tổng số 33 hồ sơ đăng ký tổ chức hội chợ, trong đó: Tại thành phố Bắc Kạn 07 hồ sơ, các huyện 26 hồ sơ. Sở đã thực hiện đúng theo quy định tại Khoản 1, 2 Điều 34, Mục 2, Chương IV của Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04/4/2016 của Chính phủ về quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại. Cụ thể đối với các hồ sơ đăng ký tổ chức hội chợ triển lãm thương mại Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn đã xác nhận tổng số 13 hội chợ bằng văn bản ban hành các ngày 25,26,27/10/2017; đối với hồ sơ không xác nhận Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn cũng trả lời bằng văn bản vào các ngày 27,30,31/10/2017.

Sở Công Thương tỉnh Bắc kạn thường xuyên chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan kiểm tra, kiểm soát phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động hội chợ triển lãm thương mại tại địa bàn toàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật. Trong thời gian diễn ra hội chợ lực lượng quản lý thị trường tỉnh đã tăng cường kiểm tra về các hành vi bán hàng kém chát lượng, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ.các mặt hàng bày bán trong hội chợ. Do công tác quản lý nhà nước của Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn từng bước được nâng cao, cùng với sự phối hợp chỉ đạo, thực hiện của các sở, ngành, đơn vị có liên quan trong công tác tổ chức hội chợ. Đặc biệt trong thời gian gần đây khi xác nhận cho các doanh nghiệp tổ chức hội chợ đã yêu cầu doanh nghiệp phải có bản cam kết là tỷ lệ hàng Việt Nam bán trong hội chợ phải đạt từ 70% trở lên. Các kỳ hội chợ trên địa bàn tỉnh đến nay đã không tổ chức các trò chơi có thưởng tại các hội chợ.

Những năm gần đây hầu hết các doanh nghiệp tham gia hội chợ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ hoặc hộ kinh doanh, về tính chất, chỉ đơn thuần mua bán các mặt hàng phục vụ tiêu dùng trong gia đình, chưa tổ chức được các hội thảo giữa các địa phương, doanh nghiệp để trao đổi và kết nối cung, cầu, do vậy hiệu quả kinh tế từ hội chợ chưa cao, chưa ký được hợp đồng về tiêu thụ các sản phẩm của địa phương và chưa có được hợp đồng nào về thu hút các nhà đầu tư ngoài tỉnh vào tỉnh Bắc Kạn.

Bài: Lương Quyên-Sở Công Thương

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn