Công tác quản lý giá sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi

Theo Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá việc theo dõi và giám sát thực hiện bình ổn giá sữa cho trẻ em dưới 06 tuổi thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương từ ngày 1/1/2017. Trong đó, Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương hướng dẫn chi tiết danh mục mặt hàng sữa cho trẻ em dưới 06 tuổi.

Ngay sau khi tiếp nhận bàn giao công tác quản lý giá sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi từ Bộ Tài chính, Bộ Công Thương đã tham mưu cho Chính phủ tiếp tục thực hiện biện pháp bình ổn giá sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi đến hết quý I năm 2017.

Sau một thời gian áp dụng biện pháp bình ổn giá đối với mặt hàng sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi, giá sữa trên thị trường cơ bản giữ ở mức giá ổn định. Theo đề nghị của Bộ Công Thương, tại Nghị quyết số 34/NQ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2017 tại phiên họp thường ký Chính phủ tháng 3 năm 2017, Chính phủ đã đồng ý với đề nghị của Bộ Công Thương về việc kết thúc áp dụng các biện pháp bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi từ ngày 1/4/2017. Theo đó, Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương và các bộ, cơ quan liên quan thực hiện quản lý giá sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi theo quy định của Luật giá và các văn bản pháp luật có liên quan; đồng thời, tăng cường công tác quản lý nhà nước trong việc kiểm soát giá, chống đầu cơ, độc quyền.

Sau khi kết thúc việc áp dụng biện pháp bình ổn giá, giá sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi sẽ được quản lý theo quy định chung của Luật Giá và các văn bản hướng dẫn, cụ thể:

+ Các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi có trách nhiệm: Thực hiện đúng quy định về kê khai giá; Được phép điều chỉnh tăng hoặc giảm giá khi các chính sách của Nhà nước thay đổi và các yếu tố đầu vào như giá nguyên liệu, tỷ giá, giá nhập khẩu… biến động làm tăng hoặc giảm chi phí sản xuất, chi phí kinh doanh và giá bán sữa; trường hợp điều chỉnh tăng, giảm giá trong phạm vi 5% thì thực hiện gửi thông báo bằng văn bản về mức giá điều chỉnh mới cho cơ quan tiếp nhận văn bản trước khi điều chỉnh giá hàng hóa, dịch vụ. Trường hợp điều chỉnh tăng, giảm giá hàng hóa, dịch vụ cộng dồn vượt mức 5% so với mức giá đã kê khai liền kề trước đó, tổ chức, cá nhân phải thực hiện kê khai giá theo quy định;  Công khai thông tin về giá đã kê khai, niêm yết trong toàn hệ thống phân phối (nếu có); thực hiện bán không cao hơn giá niêm yết; Thông báo bằng văn bản cho cơ quan có thẩm quyền quản lý giá tiếp nhận biểu mẫu nếu thay đổi thời gian bắt đầu áp dụng giá đã kê khai.
+ Cơ quan quản lý nhà nước về giá ở trung ương và địa phương phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp nhận, rà soát chặt chẽ văn bản kê khai giá sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh theo quy định của Luật Giá. Đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi. Trường hợp thị trường có biến động bất thường đủ điều kiện phải thực hiện bình ổn giá theo quy định tại Khoản 1, Điều 16 Luật Giá, tùy tình hình thực tế, thực hiện bình ổn giá theo quy định (bằng các biện pháp phù hợp với từng thời kỳ).

Để hướng dẫn cụ thể việc triển khai quy định về quản lý giá sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi trong toàn ngành công thương, Bộ Công Thương đã xây dựng dự thảo thông tư về đăng ký giá, kê khai giá sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi và đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến Dự thảo tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Trong dự thảo thông tư mới, Bộ Công Thương sẽ yêu cầu các doanh nghiệp sản xuất quản lý hệ thống phân phối của mình và kiểm soát giá trong mạng lưới, đồng thời nhà nước sẽ kiểm tra việc thực hiện đó nhằm đảm bảo cạnh tranh lành mạnh.

Đại diện Eurocham phát biểu tại Hội nghị lấy ý kiến dự thảo thông tư quản lý giá sữa và TPCN cho trẻ em dưới 06 tuổi

Đại diện Eurocham phát biểu tại Hội nghị lấy ý kiến dự thảo thông tư quản lý giá sữa và TPCN cho trẻ em dưới 06 tuổi

Đồng thời, Bộ Công Thương đã có thông báo về danh sách 08 doanh nghiệp thực hiện kê khai giá, thông báo giá tại Bộ Công Thương, các doanh nghiệp còn lại sẽ thực hiện kê khai giá, thông báo giá tại Sở Công Thương các tỉnh thành nơi doanh nghiệp có trụ sở chính. Sau khi tiếp nhận bàn giao nhiệm vụ quản lý giá sữa trên địa bàn tỉnh từ Sở Tài chính và thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ Công Thương, Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn đã có văn bản yêu cầu Chi cục Quản lý thị trường tỉnh chỉ đạo các đội Quản lý thị trường tiếp tục tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn kiểm tra, kiểm soát thị trường giá sản phẩm sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi, trong đó tập trung kiểm tra việc chấp hành quy định về niêm yết giá và giá bán của các tổ chức, cá nhân bán lẻ không cao hơn giá bán lẻ công bố của 08 doanh nghiệp đã thực hiện kê khai giá tại Bộ Công Thương.

                                                          Phạm Thị Dịu (Sở Công Thương)

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn