Tập huấn về “Kỹ năng nghiên cứu thị trường – Xây dựng thương hiệu doanh nghiệp công nghiệp nông thôn”

Thực hiện Quyết định số 13689/QĐ-BCT ngày 14 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc giao kế hoạch kinh phí Khuyến công Quốc gia năm 2016 cho đơn vị thực hiện là Viện Nghiên cứu … Tiếp tục đọc

Tổ chức nghiệm thu cơ sở các Đề án khuyến công Quốc gia năm 2014

Thực hiện Kế hoạch khuyến công Quốc gia năm 2014, trong 2 ngày 01 và 03/7/2014 Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp đã tổ chức nghiệm thu cơ sở 02 đề án khuyến công quốc … Tiếp tục đọc