CÔNG KHAI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA CÁ NHÂN, TỔ CHỨC

Mọi cá nhân, tổ chức có quyền phản ánh, kiến nghị về TTHC và việc thực hiện TTHC
CÁCH THỰC PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ
– Trực tiếp tại trụ sở cơ quan Sở Công Thương: Số 34 đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
– Số điện thoại đường dây nóng: 02093.871.743
– Địa chỉ hòm thư điện tử: thutuchanhchinhbk@backan.gov.vn
– Truy cập vào địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn/p/phananhkiennghi/pakn-gui-pakn.html
CHÚ Ý: KHÔNG TIẾP NHẬN KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO./.

Sở Công Thương Thông báo.