Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ và một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2017

Ngày 26 tháng 01 năm 2018, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 145/QĐ-UBND về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ và một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2017 gồm:

 Văn bản hết hiệu lực toàn bộ: 42 văn bản (05 Nghị quyết; 37 Quyết định);

 Văn bản hết hiệu lực một phần: 07 Quyết định.

Chi tiết Quyết định số 145/QĐ-UBND xem tại đây.

                                                                             Sở Công Thương

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn