Công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực An toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn

Căn cứ Quyết định số 473a/QĐ-BCT ngày 15 tháng 02 năm 2018 của Bộ Công Thương về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực An toàn thực phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương;

Ngày 21 tháng 6 năm 2018, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 1040/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực An toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn, cụ thể bãi bỏ 02 TTHC cấp tỉnh (Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Công Thương; Cấp lại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện).

Chi tiết Quyết định số 1040/QĐ-UBND xem tại đây

(Nông Thị Thảo) Sở Công Thương

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn