Công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Xúc tiến thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn

Căn cứ Quyết định số 2195/QĐ-BCT ngày 25 tháng 6 năm 2018 của Bộ Công Thương về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực xúc tiến thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương;

Ngày 18 tháng 7 năm 2018, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 1234/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Xúc tiến thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn, cụ thể như sau:

– Thủ tục hành chính ban hành mới gồm: 01 TTHC cấp tỉnh;

– Thủ tục hành chính được thay thế gồm: 05 TTHC cấp tỉnh.

Chi tiết Quyết định số 1234/QĐ-UBND xem tại đây

Nông Thị Thảo - Sở Công Thương

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn